Fabricants

fuentes RSS

No s'ha afegit cap canal RSS

Lorem ipsum presta shop amet

Opennatur.SL

Opennatur li ofereix:

Cultivar tot respectant el Medi Ambient és el principal repte de l'agricultura en aquests moments. El mercat i el consumidor final exigeixen, cada cop més, productes d'origen coneguts i amb menor índex de residus. L'evolució de la demanda i les disposicions legals, així com els problemes derivats de la resistència als plaguecides, estableixen i imposen les directius que seran d'obligat compliment a curt termini.

Això ja és possible mitjançant diferents tècniques que actuen sobre el control de les plagues. Una d'aquestes consisteix en l'ús de feromones sexuals i substàncies atraients sintetitzades, juntament amb diferents paranys específics i distribuïts estratègicament en els conreus. Segons quina sigui la quantitat de feromona utilitzada i el nombre de paranys, obtenim tres tipus d'aplicacions: el mostreig, la captura massiva i la confusió sexual.