Sobre nosaltres

Opennatur És Una Empresa de solucions Agrobiològiques


Conrear respectant el medi ambient és el constant Desafiament de l'Agricultura a El moment Present. El Mercat i el Exigeixen última Consumidor, Cada Vegada Més, Productes d'origen Coneguts i amb menor índex de residus. L'Evolució de la Demanda i Les: disposicions legals, Així Com Els Problemes Derivats de la Resistència als plaguicides, estableixen i imposen les DIRECTRIUS DE L'Que Seran d'Obligat Compliment de Curt Termini.


AIXÒ ja és Possible amb l'ajuda d'Diferents Tècniques Que actuen Sobre el Control de les Plagues. Una d'elles consisteix del bany L'ÚS de feromones sexuals i substàncies atraients sintetitzades, juntament amb Diferents trampes Específiques i Distribuïdes estratègicament en els Cultius. Segons Sigui La Quantitat de feromona utilitzada i el Número de trampes, obtenim tres Tipus d'Aplicacions: el mostreig, La Captura Massiva i la confusió sexual.


Són múltiples Les Plagues Que es poden TRACTAR utilitzant Mètodes respectuosos amb el medi ambient.